Over Re-integratie 2e spoor

Als u een werknemer bent of heeft die minstens een jaar ziekgemeld is, komt een ‘re-integratie 2e spoor’ in beeld. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht beide partijen om hieraan mee te werken. Ieder traject is maatwerk, omdat iedere situatie anders is.

Het doel van een 2e spoor re-integratietraject is het vinden van een passende baan bij een nieuwe werkgever. De intensieve begeleiding in dit traject richt zich op diverse vlakken, zoals het omgaan met het verlies van het eigen werk, het vergroten van het zelfvertrouwen en het bepalen en focussen op een nieuwe zoekrichting. Ook het voorbereiden van de werknemer op de arbeidsmarkt, het sollicitatieproces en het daadwerkelijk zoeken van een baan is onderdeel van het 2e spoortraject.

Versterkt Werken heeft jarenlange ervaring met de Wet Verbetering Poortwachter, waardoor de werkgever en werknemer verzekerd zijn van professionele begeleiding op maat en up to date expertise. 

Interesse? Neem vrijblijvend contact opInteresse? Neem vrijblijvend contact op